• Celtniecības profesionāļi

  SIA DUCTUS komandā visi darbinieki ir profesionāļi savā arodā ar ilgstošu darba pieredzi, kas sevi apliecinājuši neskaitāmos objektos

 • Liela pieredze būvniecībā

  SIA DUCTUS dibināts 2006.gadā un ir sertificēts būvniecības uzņēmums ar vairāk kā 200 objektu realizācijas pieredzi

 • Izdevīgi piedāvājumi

  SIA DUCTUS piedāvā bezmaksas tāmes sagatavošanu - mūsu speciālisti apsekos objektu un sastādīs izmaksu tāmes

 • Daudzdzīvokļu māju renovācijas programmā kopumā iesniegti 988 projekti 

  Projekti iesniegti no Olaines, Ogres, Rīgas, Salaspils, Liepājas, Gulbenes, Siguldas, Rūjienas, Smiltenes, Salacgrīvas, Viesītes, Valmieras, Jūrmalas, Madonas, Dobeles, Suntažiem, Ādažiem, Saldus, Valkas, Jelgavas, Rēzeknes, Valkas. Visvairāk projektu – 46% no kopējā skaita jeb 46 projektus iesnieguši Pierīgas reģiona daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, 20% papildu pieteikumu (20 projekti) saņemti no Rīgas, 18% jeb 18 projekti – no Vidzemes reģiona, 7% jeb 7 projekti – no Zemgales, 6% jeb 6 projekti – no Kurzemes, savukārt 4% projektu – no Latgales.

  Latvijā vairāk nekā 80% daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācija ir uzsākta vēl pirms 1980. gada, kas nozīmē, ka tajās nepieciešami ieguldījumi gan energoefektivitātes uzlabošanā, gan tehniskā stāvokļa sakārtošanā. Kopumā daudzdzīvokļu māju skaits Latvijā ir gandrīz 39,5 tūkstoši. Ar daudzdzīvokļu ēku siltināšanas programmas atbalstu kopš tās uzsākšanas vēl iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā atbalstu kopumā būs saņēmuši aptuveni 4,5% no visām daudzdzīvokļu mājām. Ir nepieciešams turpināt un būtiski kāpināt pieejamo siltināšanas programmu apguvi. Šim mērķim nākamajiem 7 gadiem ir paredzēti vairāk kā 160 miljoni eiro, lai esošais dzīvojamais fonds atbilstu augstiem energoefektivitātes un drošības standartiem. Paralēli tiek strādāts pie programmas pilnveidojumiem, lai samazinātu administratīvo slogu gan pieteicējiem, gan administrētājiem un padarītu šo programmu efektīvāku.

  Daudzdzīvokļu māju renovācijas programma šobrīd ir ļoti aktīvā īstenošanas posmā – renovācijas darbi pilnībā pabeigti vairāk nekā 250 namos, vēl vairāki simti projekti ir citās dažādās īstenošanas stadijās. Šovasar programmai tika piešķirts papildu finansējums, kā arī rudenī atbrīvojās resursi no iepriekš iesniegtiem projektiem, kas kādu iemeslu dēļ tomēr izvēlējās mājas atjaunošanu neveikt. Tas ļāva mums pieņemt papildu projektus par kopējo grantu summu aptuveni 20 miljoni eiro. Tādējādi kopumā esam saņēmuši māju atjaunošanas projektus no 988 daudzdzīvokļu namiem visā Latvijā. Lai iedzīvotāji varētu pilnībā izmantot ES finansējumu, būtiski ka visiem darbiem jābūt pabeigtiem līdz programmas beigu termiņam: 2023. gada 30. Jūnija.

   

  Kopumā kopš programmas sākuma ir iesniegti 988 māju renovācijas projekti, kuru renovācijā kopumā plānots ieguldīt 420 miljonus eiro. Pusi jeb 50% no izmaksām par būvdarbiem, kas samazina siltuma zudumus ēkā, sedz "Altum" grants no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Visu māju renovācijas darbiem jābūt pabeigtiem līdz 2023. gadam. Šobrīd renovācijas darbi pabeigti jau 258 mājām, 50 namos notiek būvdarbi, savukārt vēl vairāk nekā 500 projekti atrodas dažādās citās īstenošanas stadijās.