Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu ēkas siltināšana Rīgā, Zemgaļu 21

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Projekta rezultātā no ALTUM tika atgūti 50% no visām attiecināmajām ēkas siltināšanas projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Nosiltinātas visas ēkas ārsienas. Nosiltināti ēkas bēniņi, nosiltināts pagaraba pārsegums, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu skārda jumtu, pārmūrēti skursteņi. Nosiltināts ēkas cokols, nomainīti ēkas logi un durvis, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma. Kapitāli izremontēta kāpņu telpa.