Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana Lielvārdē, Lācplēša 21

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Kā arī ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 40% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināti ēkas bēniņi, nosiltināts pagaraba pārsegums, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu ieklājumu, nosiltināts ēkas cokols, nomainīti ēkas logi un durvis, nosiltināta siltumapgādes sistēma, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma, renovētas un iestiklotas lodžijas.