Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana Rīgā, Murjāņu 68

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Projekta ietvaros no ALTUM tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināti ēkas bēniņi, nosiltināts pagaraba pārsegums, nosiltināts ēkas cokols, nomainīti ēkas logi un durvis, renovēta siltumapgādes sistēma, renovēta ūdensapgādes sistēma un kanalizācijas sistēma, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma, renovēti balkoni.