Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana Rīgā, Patversmes 30

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Kā arī ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināts pagaraba pārsegums, nosiltināts ēkas cokols, nomainīti ēkas logi un durvis, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma, renovēti balkoni.