Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana Rīgā, Robežu 3

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Kā arī ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts ALTUM un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām ēkas siltināšanas projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Ar ventilējamās fasādes metodi tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas. Nosiltināti ēkas bēniņi, nosiltināts pagaraba pārsegums, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu ieklājumu, pārmūrēti skursteņi. Nosiltināts ēkas cokols, nomainīti ēkas logi un durvis, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma.