Darbu secība ES finansējuma piesaistei

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS SILTINĀŠANAS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

  1. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nolemj īstenot mājas siltināšanas projektu ar ES finansējuma piesaisti un ievēl pilnvaroto personu dokumentu kārtošanai;
  2. Tiek izvēlēts būvnieks, kurš veiks būvdarbus;
  3. Tiek sagatavota mājas siltināšanas projekta tehniskā dokumentācija (energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu tehniskais projekts, izmaksu tāmes, iesniedzamie dokumenti ES finansējuma saņemšanai);
  4. Tehniskā dokumentācija tiek iesniegta izvērtēšanai ALTUM, lai pārliecinātos par tās kvalitāti;
  5. Pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu bankā vai citam aizdevējam, kas izsniedz aizdevumu projekta īstenošanai vai akceptē, ka projektu var finansēt ALTUM;
  6. Mājas siltināšanas projekts tiek īstenots;
  7. ALTUM apkopo datus par projekta sasniegtajiem rezultātiem.

SIA "Ductus" piedāvā izstrādāt visu nepieciešamo dokumentāciju ES finansējuma piesaistei bez maksas, ja būvdarbi tiek uzticēti mūsu speciālistiem.