ES finansēšanas nosacījumi

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Atbalsta mērķis – veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu.

Pieejamais finansējums – 166 miljoni EUR.

Atbalstu var saņemt ēkas, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu vai dzīvojamo telpu grupu skaita (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokīem);
 • nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
 • mājā ir vismaz 5 dzīvokļi;
 • plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2;
 • investīcijām ir jābūt ekonomiski pamatotām – projekta iekšējās atdeves koeficients (IRR) ir lielāks par 0, rēķinot 20 gadu periodā.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu attiecināmās izmaksas:
 • būvdarbu veikšana ēkas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās (piemēram, ārsienu un jumta siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kāpņu telpu remonts u.c. darbi);
 • mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide (piemēram, apkures, kanalizācijas, karstā un aukstā ūdens sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas izveide, sistēmas balansēšana u.c. darbi);
 • atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana (piemēram, saules kolektoru siltumsūkņu, granulu, šķeldas ūdens sildāmo katlu uzstādīšana u.c. darbi);
 • energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu autoruzraudzība un būvuzraudzība;
 • energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekta vadīšana. Tiek attiecinātas projekta vadītāja izmaksas projekta realizācijas laikā;
 • PVN (pievienotās vērtības nodoklis), ja mājas siltināšanas organizētājs (piemēram, biedrība) to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Neattiecināmās izmaksas:
 • energoaudita sagatavošanas izmaksas;
 • tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas;
Ja aizdevumu nodrošina privātā sektora finansētājs (piemēram, banka), atbalsta attiecināmo izmaksu apmērs ir:
 • 50% - ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 70 kWh/m2 gadā;
 • 43% - ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 71-80 kWh/m2 gadā;
 • 36% - ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 81-90 kWh/m2 gadā;
Ja aizdevumu izsniedz ALTUM ( ar zemu procentu likmi EURIBOR + 2%), atbalsta attiecināmo izmaksu apmērs ir:
 • 35% - ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 70 kWh/m2 gadā;
 • 30% - ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 71-80 kWh/m2 gadā;
 • 25% - ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 81-90 kWh/m2 gadā;
Garantija banku vai alternatīvā ieguldījuma fonda gadījumā

Garantijas gada prēmijas likme ir 0,65% no garantijas saistību atlikuma.

Garantija var tikt piešķirta, ja finansējuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem un uz vismaz uz 10 gadiem ir fiksēta finansējuma procentu likme vai finansējuma procentu likmes nemainīgā daļa. Tā sedz līdz 80% no bankas vai alternatīvā ieguldījuma finansējuma un garantētā summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem nepārsniedz 3 000 000 EUR.