Mājas siltināšana Iecavas krastmalā 3, Ozolnieku novadā

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Kā arī ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināts bēniņu pārsegums, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu ieklājumu, nosiltināts ēkas cokols, nomainīti visi ēkas logi un durvis, izveidota jauna ēkas apmale un ieejas daļa no bruģa ieklājuma, izremontēta kāpņu telpa.