Mājas siltināšana Murjāņu 68, Rīgā

ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts ALTUM un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Ar ventilējamo fasādi tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināti bēniņi un pagrabs, nomainīti logi un durvis, rekonstruēta siltumapgādes, ūdensapgāges un kanalizācijas sistēmas.

Izpildes laiks: 2019.gada februāris - 2019.gada septembris