Projektēšanas darbi

SIA „Ductus” piedāvā plašu projektēšanas pakalpojumu klāstu. Tajā ietilpst dažādas sarežģītības un pielietojuma objektu projektēšana, dizaina projektu izstrāde, ārējo un būvlaukuma inženiersistēmu projektēšana un citi pakalpojumi. Mēs piedalāmies visos tehniskā projekta izstrādes posmos — sākot no arhitektūras koncepta līdz tehniskā projekta realizācijai — objekta nodošanai ekspluatācijā. SIA „Ductus” izpilda pat vismazāko objektu projektēšanas darbus, kā arī ietilpīgu tehnisko projektu sagatavošanu.

Lai izstrādātu paplašinātu tehnisko projektu, nepieciešamības gadījumā piesaistām attiecīgās sfēras speciālistus, līdz ar to SIA „Ductus” spēj realizēt pat vissarežģītāko tehnisko projektu izpildi.

Veicam būvniecības projektu ekonomisko novērtēšanu, kas nosaka būvdarbu izmaksas. Izdevumu optimizācijas iespējas ar dažādu inženieru – būvniecības lēmumu un mūsdienīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanu.

Bezmaksas tāmes sagatavošana – SIA „Ductus” speciālisti veiks objektu apsekošanu, novērtēšanu un būvniecības darbu izmaksu tāmes sastādīšanu bez maksas.