LAD tehnisko projektu izstrāde

Ņemot vērā tendenci, ka lielākoties angāri, tehnikas novietnes un citas lauksaimniecības ēkas tiek būvētas piesaistot LAD (lauku atbalsta dienesta) vai ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) finanšu līdzekļus, SIA „Ductus” piedāvā uzņemties atbildību par visa projekta izstrādes un ieviešanas ciklu. Izmantojot LAD vai ERAF struktūrfondu atbalstu, ir svarīgi projektu izstrādāt, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu izmantots LAD vai ERAF līdzfinansējums.

SIA „Ductus” piedāvā visa veida projektēšanas darbus – gan būvprojekta izstrādi tehniskā projekta stadijā, gan apliecinājuma kartes izstrādi. LAD finansējuma piesaistē mums ir liela pieredze, ar LAD finansējumu tika būvēti gan angāri, gan tehnikas novietnes, gan nojumes utt. Katrs angārs vai tehnikas novietne tiek projektēta atbilstoši tā izmantošanas mērķim, nevis vienkārši tiek piedāvāts angāra standarta "variants". Veiksmīgai un izdevīgai LAD finasējuma izmantošanai iesakām uzsākt sadarbību jau pašā sākuma stadijā, brīdī kad tiek plānots jauns angārs vai tehnikas novietne. Tas garantēs visu nepieciešamo vēlmju un prasību iekļaušanu būvprojekta sastāvā, kas savukārt nozīmē, ka angārs vai tehnikas novietne tiek izprojektēta līdz sīkākajai detaļai. Šie priekšdarbi atvieglo būvniekiem darbu izpildi, lai angārs vai tehnikas novietne tiktu uzbūvēta pienācīgā kvalitātē. Pateicoties gadiem uzkrātajai pieredzei varam piedāvāt ļoti izdevīgas cenas un īsākos termiņus tehniskā projekta izstrādei. 
Piedāvājam sekojošus projektēšanas pakalpojumus:
  • Projektēšanas uzdevuma saņemšanu būvvaldē u.c. saistošajās institūcijās;
  • Skiču projekta izstrādi – būvprojekts minimālā sastāvā;
  • Tehniskā projekta – būvprojekta izstrādi (arhitektūras, būvkonstrukciju, metālkonstrukciju, elektrotīklu, vājstrāvu tīklu, ūdensvada, kanalizācijas u.c. sadaļas);
  • Arhitektūras un būvkonstrukciju 3D modelēšana;
  • Saskaņojam projektu visās saistošajās institūcijās;
  • Nodrošinām autoruzraudzību darbus;
  • Kā arī piedāvājam jebkurus citus arhitekta pakalpojumus.