Realizētie projekti

SIA "Ductus" ir izstrādājis dzīvojamās mājas siltināšanas darbu projektus jau neskaitāmām ēkām. Mājas siltināšanas darbu komplekss sevī ietver vispārējus energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, sākot ar ārsienu siltināšanu un beidzot ar radiatoru un cauruļu nomaiņu. Visi realizētie māju siltināšanas darbu projekti ir izstrādāti saskaņā ar ES fondu prasībām attiecībā uz finansējuma piesaisti. Visi tehniskie projekti tika sagatavoti ņemot vērā energoaudita, tehniskā apsekojuma, būvvaldes un protams Klienta prasības un vēlmes.