Mājas siltināšana Ozolniekos, Iecavas krastmalā 3

Objekts:
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Iecavas krastmalā 3, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.

Plānotie būvdarbi:
Ēkas siltināšanas darbi - energoefektivitātes paaugstināšana piesaistot ERAF finansējumu.

Veiktie darbi:
Sagatavota projekta dokumentācija ERAF finansējuma iegūšanai, tai skaitā, renovācijas projekts, energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde un visu dokumentu saskaņošana attiecīgajās iestādēs (būvvaldē, LIAA).