Mājas siltināšana Rīgā, Gaujas ielā 34

Objekts:
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Gaujas ielā 34, Rīgā.

Plānotie būvdarbi:
Ēkas siltināšanas darbi - energoefektivitātes paaugstināšana piesaistot ERAF finansējumu.

Veiktie darbi:
Sagatavota projekta dokumentācija ERAF finansējuma iegūšanai, tai skaitā, renovācijas projekts, energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde un visu dokumentu saskaņošana attiecīgajās iestādēs (būvvaldē, LIAA).