Mājas siltināšana Rīgā, Pārslas ielā 16

Objekts:
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Pārslas ielā 16, Rīgā.

Plānotie būvdarbi:
Ēkas siltināšanas darbi - energoefektivitātes paaugstināšana piesaistot ERAF finansējumu.

Veiktie darbi:
Sagatavota projekta dokumentācija ERAF finansējuma iegūšanai, tai skaitā, renovācijas projekts, energoaudits, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde un visu dokumentu saskaņošana attiecīgajās iestādēs (būvvaldē, LIAA).