Mājas siltināšana Tērvetē, Labrenči

Objekts:
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja "Labrenči", Tērvetē, Tērvetes novadā.

Plānotie būvdarbi:
Ēkas siltināšanas darbi - energoefektivitātes paaugstināšana piesaistot ERAF finansējumu.

Veiktie darbi:
Sagatavota projekta dokumentācija ERAF finansējuma iegūšanai, tai skaitā, renovācijas projekts, energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde un visu dokumentu saskaņošana attiecīgajās iestādēs (būvvaldē, LIAA).