• Celtniecības profesionāļi

  SIA DUCTUS komandā visi darbinieki ir profesionāļi savā arodā ar ilgstošu darba pieredzi, kas sevi apliecinājuši neskaitāmos objektos

 • Liela pieredze būvniecībā

  SIA DUCTUS dibināts 2006.gadā un ir sertificēts būvniecības uzņēmums ar vairāk kā 200 objektu realizācijas pieredzi

 • Izdevīgi piedāvājumi

  SIA DUCTUS piedāvā bezmaksas tāmes sagatavošanu - mūsu speciālisti apsekos objektu un sastādīs izmaksu tāmes

 • ATBALSTAM DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU RENOVĀCIJAI BŪS PIEEJAMI 166 MILJONI EIRO


  Ministru kabineta šā gada 15.marta sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023.gadam būs pieejami 166 470 588 euro.

  “Jaunās programmas ietvaros līdz 2023.gadam plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu,” prognozē ekonomikas ministrs.

  Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (Altum). Projektu pieņemšanu programmā plānots uzsākt 2016.gada jūlijā, taču jau no šā gada aprīļa vidus Altum uzsāks konsultāciju sniegšanu par projektu sagatavošanu.

  Atbalsts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai būs pieejams vairākos veidos – kā grants (dāvinājums); garantijas; tiešais Altum aizdevums; kā arī tehniskās konsultācijas projektu sagatavošanai un veiksmīgai īstenošanai.

  Granta apmērs tiks noteikts, balstoties gan uz projekta finansēšanas avotu, gan plānoto energoefektivitātes līmeni pēc projekta īstenošanas. Ja projekta īstenošanai tiks piesaistīts komercbankas vai cita privātā investora finansējums, granta apmērs būs 36-50% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām   izmaksām. Savukārt gadījumos, kad komercbanka projekta īstenošanai aizdevumu neizsniegs, būs iespēja saņemt Altum aizdevumu ar procentu likmi (2 %+EURIBOR) apmērā, bet ar samazinātu granta apmēru (25-35%apmērā).

  Lai informētu namu apsaimniekotājus un visus interesentus par jaunās programmas nosacījumiem, jau no šā gada aprīļa Ekonomikas ministrija un Altum ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem, t.sk. komercbankām, informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros organizēs dažādus informatīvus pasākumus  lielākajās Latvijas pilsētās.

  Saskaņā ar ekspertu vērtējumu izmaksu efektīvā veidā var renovēt 60-70% no Latvijas ēku sektora, dzīvojamo ēku sektorā tie būtu ap 25 tūkstoši daudzdzīvokļu māju. Par izmaksu efektīvu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu uzskata tādu projektu, kura investīciju atmaksāšanās periods ir līdz 20 gadiem. 20 gadi ir daudzdzīvokļu māju būvkonstrukciju un inženiersistēmu vidējais lietderīgais kalpošanas laiks.