Vēdināmā fasāde daudzdzīvokļu mājai Stāķi 16, Gulbenes nov.

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas darbus. Kā arī ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināts jumta pārsegums, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu ieklājumu, nosiltināts ēkas cokols, nomainīti visi ēkas logi un durvis, renovēta siltumapgādes sistēma, izveidota jauna ēkas apmale un ieejas daļa no bruģa ieklājuma, izremontētas kāpņu telpas.