Montāža

SIA “Ductus” gadu laikā uzkrātā pieredze, kvalificētie darbinieki un tehniskais nodrošinājums spēj nodrošināt kvalitatīvu angāru un citu lauksaimniecības ēku būvniecību īsā laika periodā un par ļoti konkurētspējīgu tirgus cenu.

Piedāvājam augstas kvalitātes tērauda angārus (noliktavas, tehnikas novietnes, graudu atbērtnes, ražotnes, rūpniecības ēkas u.c.). Veicam angāru būvniecību, kas sevī ietver pilnu celtniecības ciklu: no angāra pamatiem līdz pilnībā gatavai būvei, ieskaitot apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus. Mēs piedāvājam gan tipveida angāru būvniecību, gan nestandarta risinājuma angāru montāžu un izbūvi.

SIA „Ductus” ir veiksmīgi realizējis neskaitāmus būvniecības projektus gan zemnieku saimniecībās, gan uzņēmumos, gan valsts iestādēs.

  

Mūsu uzņēmumā strādā profesionāli darbinieki, kuri savu pieredzi un meistarību ir pierādījuši daudz un dažādos objektos. Pielietojot mūsdienu standartiem atbilstošu tehnoloģiju, instrumentus, tehniku un materiālus, iespējams ievērojami samazināt angāru izbūves laiku, nezaudējot montāžas kvalitāti. Mūsu darbinieki ir strādājuši un guvuši pieredzi visā Latvijas teritorijā.

Piedāvājam izstrādāt detalizētu cenu piedāvājumu bez maksas. SIA „Ductus” garantē pievilcīgu un fiksētu cenu, bez pārsteigumiem, visā būvniecības procesa gaitā.

SIA „Ductus” princips – individuāla pieeja katram klientam. Mēs augstu vērtējam savus klientus un strādājam, lai klientu un mūsu apmierinātība par paveikto kalpotu par pamatu turpmākai sadarbībai.

ANGĀRU IZBŪVE

Angāru izbūve ir sarežģīts tehnoloģisks process, kas no darbiniekiem prasa augstu zināšanu un atbildības pakāpi. Angāru montāžas darbi tiek veikti saskaņā ar esošām tehnoloģiskām normām un būvniecības standartiem, un protams, ievērojot klienta vēlmes.

   

Angāra nesošās metāla konstrukcijas pie pamatiem tiek stiprinātas ar enkurskrūvēm, izmantojot ne zemākas par 8.8 stiprības klases skrūves. Pamati jāizbūvē, balstoties uz attiecīgajā apvidū esošās grunts īpašībām un angāra metāla konstrukcijai norādītajām optimālajām prasībām. Populārākie angāru platumi visbiežāk ir 12 – 18m ar sienas augstumu 4 – 5m. Angāru apdares darbi tiek veikti saskaņā ar katra klienta vēlmēm atbilstošiem materiāliem.