Projektu vadība

Ņemot vērā tendenci, ka lielākoties angāru, tehnikas novietņu un citu lauksaimniecības ēku būvniecības īstenošanai tiek piesaistīti LAD (lauku atbalsta dienesta) vai ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) finanšu līdzekļi, SIA „Ductus” piedāvā uzņemties atbildību par visu projekta izstrādes un ieviešanas ciklu. Izmantojot LAD vai ERAF struktūrfondu atbalstu, ir svarīgi projektu izstrādāt, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu izmantots līdzfinansējums.

Pārzinot LAD un ERAF prasības, zinām cik būtiska ir termiņu ievērošana un augstāko kvalitātes standartu nodrošināšana. Tādēļ mēs strādājam pēc vienas pieturas aģentūras principa (daudzi pakalpojumi vienuviet) un veicam visu nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu:
  • Būvizmaksu aprēķināšanu un darba apjomu sastādīšanu (tāmju izstrādi);
  • LAD / ERAF projekta pieteikuma izstrādi, ieskaitot visus saistītos procesus;
  • Projektēšanas uzdevuma saņemšanu būvvaldē u.c. saistošajās institūcijās;
  • Skiču projekta izstrādi – būvprojekts minimālā sastāvā;
  • Tehniskā projekta – būvprojekta izstrādi (arhitektūras, būvkonstrukciju, metālkonstrukciju, elektrotīklu, vājstrāvu tīklu, ūdensvada, kanalizācijasu.c. sadaļas);
  • Arhitektūras un būvkonstrukciju 3D modelēšana;
  • Saskaņojam projektu visās saistošajās institūcijās;
  • Nodrošinām autoruzraudzību darbus;
  • Sniedzam bezmaksas konsultācijas par piemērotākajiem projektu īstenošanas scenārijiem. Palīdzēsim Jums rast optimālākos risinājumus, ņemot vērā Jūsu vēlmes un iespējas, iedziļinietos konkrētajā nozares specifikā.

Bezmaksas projektēšana – uzticot angāru buvniecību, tehnikas novietnes vai citas lauksaimniecības ēkas būvniecību, visus izstrādātos un saskaņotos dokumentus saņemsiet bez maksas.