Bankas kredīta piesaistīšana

SIA "Ductus" pieredze rāda, ka ikmēneša kredīta maksājums daudzdzīvokļu mājas siltināšanas darbiem principā ir vienlīdz liels ar ietaupītajiem naudas līdzekļiem, kas rodas pēc siltināšanas darbiem. Tas nozīmē, ka mājas iedzīvotāji maksā to pašu summu, ko līdz šim, bet dzīvo jau pilnībā renovētā un nosiltinātā ēkā. Tad rodas jautājums - kāpēc neveikt renovācijas darbus, ja iedzīvotājiem par to nav jāmaksā?

Aizdevumus daudzdzīvokļu māju renovācijai jeb siltināšanai izsniedz AS "Swedbank", AS "SEB Banka", AS "Luminor", AS "Citadele banka" un ALTUM. Aktīvākie kreditētāji ir AS "Swedbank" un AS "SEB Banka", kuriem ir izstrādāti daudzdzīvokļu māju renovācijas kredītportfeļi. Vislielākais kredītportfelis ir AS "SEB Banka" (vairāk kā 300 izsniegtu aizdevumu). Bez šīm divām bankām, salīdzinoši aktīvi darbojas arī AS "Luminor".

Atbilstoši SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" sniegtajai informācijai 2014.gadā izsniegtajām 96 aizdevumu garantijām daudzdzīvokļu māju kreditēšanai trīs bankās gada vidējā kopējā procentu likme (EURIBOR + pievienotā bankas likme) bija 4,45%.

Daudzdzīvokļu māju siltināšanas / renovācijas aizdevuma nodrošinājums ir nākotnes naudas plūsma un dzīvokļu īpašnieku savlaicīgi apsaimniekošanas maksājumi. Līdz ar to, daudzdzīvokļu mājām ir jābūt pēc iespējas mazākam debitoru (parādnieku) īpatsvaram (līdz 10% pēdējo 12 mēnešu laikā).

Mūsu speciālisti palīdzēs un konsultēs saistībā ar kredīta saņemšanu daudzdzīvokļu mājas siltināšanas darbiem.