Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana Baznīcas 6, Olaines novadā

Objekts:
ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" veica ēkas vispērējās renovācijas darbus. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 50% no attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas ēkas ārsienas, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu ieklājumu, nosiltināts ēkas cokols, nosiltināti pagraba griesti, nosiltināts bēniņu pārsegums, nomainītas durvis un logi, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma, rekonstruēta siltumapgādes un ūdensapgādes sistēma, nomainīta kanalizācijas sistēma, renovēts siltummezgls, ventilācijas sistēmas renovācija.