Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana „Kurši”, Rundāles novadā

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Kā arī ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināts ēkas lēzenais jumts + ieklāta hidroizolācija divās kārtās, nosiltināti pagaraba griesti, nosiltināts ēkas cokols, nomainīti visi ēkas logi un durvis, renovēta siltumapgādes sistēma, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma, atjaunotas lodžijas.