Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana Patversmes ielā 24, Rīgā

Objekts:
ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu skārda profila ieklājumu, nomainīti logi, atjaunoti fasādes dekoratīvie elementi.

Izpildes laiks: 2010.gada augusts - oktobris