Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana Raiņa ielā 19a, Madonā

Objekts:
ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehnoskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu skārda profila ieklājumu, nosiltināts ēkas cokols, nosiltināti pagraba griesti, nosiltināts bēniņu pārsegums, nomainīti logi un durvis, uzstādīta jauna zibensaizsardzības sistēma.