Mājas siltināšana

Mājas sienu siltināšanas tehnoloģija

1. Sagatavošana un papildus darbi

Nepieciešami tādi sagatavošanas un papildus darbi kā, piemēram, pagaidu ūdens notekas cauruļu, māju numuru, izkārtņu, apgaismojuma iekārtas u.tml. noņemšana, tuvumā augošo koku zaru kas traucē darbu izpildi nozāģēšana, sastatņu montāža un citi nepieciešamie pasākumi ērtas darba vides izveidošanai.

2. Sienas pamatnes sagatavošana

Siltināmās mājas sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgas mitrumu uzsūcošas vai drūpošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai nogruntēt ar piesūcinošu un virsmas nostiprinošu grunti. Ja siltuma izolācijas plātnes tiek uzstādītas uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlīdzināta, tad pieļaujamie sienu virsmas nelīdzenumi ir līdz 3 cm.

3. Starpposma gruntēšana

Pirms siltumizolācijas plātņu līmēšanas tiek veikta obligātā gruntēšana izmantojot gruntis, kas speciāli paredzētas pielietošanai fasāžu siltināšanas tehnoloģijā un nodrošina labāku sienas virsmu un līmjavas savstarpēju sasaisti.

4. Cokola profila montāža

Cokola profils tiek piestiprināts vienā līmenī ar cokola malu un kalpo arī kā beigu elements konstrukcijai tuvumā esošām daļām. Piestiprinājumi tiek izpildīti taisnā līnijā pēc katriem 30 cm ar speciāli šim nolūkam paredzētiem piestiprināšanas stiprinājumiem- dībeļiem.

5. Siltuma izolācijas plātņu pielīmēšana

Mājas fasādes siltināšanai tiek izmantotas cietas putupolistirola plātnes vai akmens vates plātnes, kas vienmēr tiek pielīmētas no apakšas uz augšu. Līme uz plātnēm tiek uznesta šādā veidā: plātnes pašā malā pa visu perimetru līme tiek uzklāta apmēram 5 cm platumā, bet plātnes vidū tiek uznesti vairāki līmes masas punkti plaukstas lielumā. Pavisam uznesamās līmes daudzums tiek izvēlēts tā, lai tiktu nodrošināta kārtīga plātnes piesaistīšanās pie sienas. Pēc līmes uzklāšanas plātnes pielīmē pie sienas ar viegliem piesitieniem.

Ja virsma ir līdzena, tad līmējošās masas slāni var uzklāt pa visu plātnes virsmu ar robotu špakteli. Līme nedrīkst nokļūt plātņu savienojumu vietās, jo tad plātnes nesavienosies blīvi un bez atstarpēm, līdz ar to radīsies t.s. aukstuma tiltiņš- vieta kur notiek siltuma zudumi.

Plātnes vispareizāk ir griezt ar sīku zobu rokas zāģi, izmantojot atbalsta plāksni, lai griezumi būtu precīzi.

Plātņu savienošana nav pieļaujama ēkas fasādē esošo spraugu un plaisu vietās un tās jāmontē tā, lai šuves vertikāli nesakristu (līdzīgi kā mūrējot ķieģeļus) un loksnes pārsegtos vismaz par 10 cm.

Plātņu savienošana nav pieļaujama arī fasāžu aiļu stūru vietās (piemēram, logiem), jo šeit visbiežāk mēdz būt sienu virsmas vājās vietas (slīpas plaisas), kas pilnībā jāpārklāj.

Pielīmējot siltuma izolācijas plātnes pār logu un durvju pārsedzi, plātnes nepieciešams papildus izgriezt – tā, lai nepieļautu ailu vertikālās un horizontālās līnijas turpināšanos plātņu savienojumu vietās.

Pielīmēto siltuma izolācijas plātņu virsmai ir jābūt tīrai un līdzenai. Putupolistirola plātņu virsmu nepieciešams noslīpēt papildus, lai savienojuma vietās izlīdzinātu nelīdzenumus. Slīpēšanas laikā izveidojušos putekļus nepieciešams aizvākt uzreiz, lai nepieļautu to nokļūšanu ārpus būvdarbu zonas. Veicot mājas logu un durvju aiļu siltināšanu, plātnes tiek atlasītas ar tādu biezumu, lai logu un durvju rāmji no abām pusēm būtu ar vienādu platumu.

6. Piestiprināšana ar siltumizolācijas stiprinājumiem- dībeļiem

Piestiprināšana ar siltumizolācijas stiprinājumiem- dībeļiem netiek veikta, kamēr līmjava ar ko pielīmētas siltumizolācijas plātnes nav sacietējusi, lai nepieļautu to nobīdi dībeļošanas procesā.

Dažādu celtniecības materiālu (piemēram, dobķieģeli, vieglās celtniecības plātnes) gadījumā piestiprināšanas dībeļi (to garums, mērķis u.tml.) tiek atlasīti vai kombinēti saskaņā ar siltināmā objekta reālajiem apstākļiem, t.i. sienu īpašībām.

Minimālās prasības saskaņā ar fasāžu siltumizolācijas tehnoloģiju putupolistirola plātņu papildus piestiprināšanai ir izmantot speciāli šim nolūkam paredzētus stiprinājumus- dībeļus ar plastmasas serdeni. Savukārt akmens vates plātņu papildus piestiprināšanai obligāti ir jāizmanto speciālie piestiprināšanas dībeļi ar serdeni no nerūsējošā tērauda, lai nepieciešamības gadījumā stiprinājumi spētu noturēt akmens vates plātņu smagumu. Nepieciešams iesist cietā pamatnē ne mazāk par 35 mm dziļumā, bet, ja siena ir no dobjiem blokiem vai perforētiem ķieģeļiem, tad tik dziļi līdz tas nodrošina pilnīgu loksnes piestiprināšanu. Nepieciešamais stiprinājumu- dībeļu patēriņš ir aptuveni 6 gab. uz 1 m² atkarībā no siltināmās mājas sienu nestspēju un izvēlētā siltumizolācijas materiāla. Ēkām līdz 2 stāviem, ja ir labas nestspējīgas sienu virsmas un viegls siltumizolācijas materiāls , saskaņā ar fasāžu siltumizolācijas tehnoloģiju, dībeļus var arī neizmantot.

7. Stūru aizsargāšana

Siltināmās mājas sienu stūri, logu, durvju un citu aiļu sānu stūri tiek nostiprināti ar aizsargājošiem stūru ietvariem. Nepieciešams sekot, lai būtu atbilstoši sagatavotas plātņu pamatnes. Stūru ietvariem vēlams būt no plastmasas un tiem ir jābūt ar piestiprinātu stiklašķiedras sietu uz abām pusēm ne mazāk kā 10 cm.

Stūru stiprinājumi tiek montēti uz speciālas armējošās kārtas līmjavas, pēc tam to pilnībā pārklājot ar to pašu armējošo līmjavu un gludi nolīdzina ar speciālu instrumentu.

8. Armatūras sieta uzstādīšana un špaktelēšana

Armatūras slānim tiek izmantota speciāli armatūras slānim paredzēta līmjava un speciāli šim nolūkam paredzēts stiklašķiedras armatūras siets.

Sieta platumā tiek uzklāts līmjavas masas slānis, un armatūras siets tiek uzstādīts vietā tādā veidā, ka armatūras siets pārklāj viens otru apmēram par 10 cm. Pēc tam, kamēr armēšanas līme vēl nav nožuvusi, armatūras siets tiek špaktelēts tā, lai tas ar armēšanas līmjavu būtu pārklāts pilnībā.

Fasādes ailēm uz četriem stūriem papildus šķērsām apmēram 45 grādu leņķī tiek pielīmētas armatūras sieta sloksnes ar izmēriem ne mazākiem par 10 x 20 cm, lai nodrošinātu stūra pārklāšanu stiegrošanas laikā.

Atsevišķās fasādes daļās var paredzēt arī papildus stiegrošanu ar stiklašķiedras armatūras sietu, lai pasargātu no iespējamiem mehāniskiem bojājumiem.

Ja armēšanas līmjavas kārtas vietām ir nepieciešams uzklāt biezākā slānī, tad jāatceras, ka armatūras sietam jāatrodas tuvāk virskārtai.

9. Starpposma gruntēšana

Ļaujot armatūras slānim pilnībā sacietēt pēc fasādes armēšanas darbu pabeigšanas, atkarībā no dekoratīvā apmetuma pielietošanai atlasītā sastāva tiek veikta obligātā gruntēšana izmantojot gruntis, kas speciāli paredzētas pielietošanai mājas fasāžu siltināšanas tehnoloģijā.

10. Virsējā apdares slāņa uzklāšana

Apdares slānim tiek izmantots minerālais, akrila vai silikonsveķu apmetums. Apmetums tiek uzklāts pa visu virsmu. Tūlīt pēc tam virsma tiek izlīdzināta līdz atbilstošā graudainuma slāņa biezumam un ar speciālu šim nolūkam paredzēta instrumenta palīdzību tiek izveidots vēlamais apmetuma virsmas zīmējums. Apmetuma struktūras brīvas modelēšanas gadījumā nedrīkst pieļaut skaidri pamanāmu materiāla slāņa biezuma atšķirību, lai nepieļautu plaisu parādīšanos apmetuma žūšanas laikā.

Lai nepieļautu pamanāmu apmetuma salaidumu izveidošanos, apmešanas darbus nepieciešams veikt ar pietiekami lielu cilvēku skaitu, kas nodrošina vienmērīgu viena apmetuma slāņa uzklāšanu visai apstrādājamajai plaknei vienlaicīgi.

Nav ieteicams strādāt zem tiešiem saules stariem, lietū, stiprā vējā vai ziemas periodā bez papildus mājas siltināšanas nodrošinājuma.

Visi apmetuma veidi tiek izgatavoti pielietojot dabiskas akmens granulas, kas nosaka nelielas nokrāsas atšķirības, tāpēc speciāli rūpnīcā izgatavoto apmetumu nepieciešams kārtīgi sajaukt, kā arī nepieciešams pievērst uzmanību atbilstošajam rūpnīcas partijas numuram.

Nelabvēlīgos laika apstākļos minerālā sastāva apmetums var izžūt nevienmērīgi (ar izbalējušiem plankumiem). Tas nav apmetuma tehniskais trūkums. Tādā gadījumā apmetumu nepieciešams krāsot vēl vienā kārtā ar fasādes krāsu.

11. Starpposma gruntēšana

Ļaujot dekoratīvā apmetuma slānim pilnībā sacietēt pēc fasādes dekoratīvā apmetuma uzklāšanas darbu pabeigšanas, tiek veikta obligātā gruntēšana izmantojot gruntis, kas speciāli paredzētas pielietošanai mājas siltināšanas tehnoloģijā.

12. Fasādes krāsošana

Ja nepieciešams dekoratīvā apmetuma kārtu, kad tā pilnībā nožuvusi, var krāsot ar fasādes krāsām, kas paredzētas āra darbiem, labāk izvēlēties krāsas uz silikāta bāzes. Lai nepieļautu pamanāmas krāsojuma salaiduma vietas, krāsošanas darbus nepieciešams veikt ar pietiekami lielu cilvēku skaitu, kas nodrošina vienmērīgu krāsas uzklāšanu visai krāsojamajai plaknei vienlaicīgi. Izmantojot fasādes krāsas, nepieciešams ņemt vērā krāsas tehniskos rādītājus un lietošanas instrukcijas, kas norāda gan uzklājamās krāsas kārtu skaitu, gan to, cik ilgam laikam jāpaiet no apmetuma iestrādes laika (apmetuma žūšanas laiks) līdz  krāsošanas darbu veikšanas dienai.