Mājas siltināšana Augstkalnē

Objekts:
KPFI "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta" projekta ietvaros SIA "Ductus" veica ēkas vispērējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināts jumta pārsegums, izveidojot koka karkasa konstrukciju, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu ieklājumu, nosiltināts ēkas cokols, nomainīti visi ēkas logi un durvis, izbūvēta jauna ventilācijas sistēma, izveidota jauna ēkas apmale un ieejas lieveņi no betona ieklājuma u.c.