Mājas siltināšana Bauskas 63, Rīgā

Objekts: 
ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" veica ēkas vispērējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 46% no attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi: 
Tika nosiltināta ēkas fasāde un tehniskā stāva ārsienas. Bēniņu pārsegums tika nosiltināts un izbūvētas tehnoloģiskās laipas. Tika nosiltinātas kāpņu telpu sienas tehniskajā stāvā, kā arī nomainīti visi ēkas logi un durvis. Atjaunotas lodžijas ar konstrukciju pārbūvi.