Mājas siltināšana Krīvu 3, Rīga

ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts ALTUM un tika atgūti 50% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu skārda jumtu, nomainīti logi, nosiltināts pagarabs, bēniņi un veikti citi darbi.

Izpildes laiks: 2018.gada augusts - 2018.gada novembris