Mājas siltināšana „Sēļi”, Rundāles novads

Objekts:
SIA „Ductus” veica ēkas vispārējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Kā arī ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā bija: energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāmes, vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts un projekta pieteikuma dokumentācija. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 48% no visām attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas visas ēkas ārsienas, nosiltināti pagaraba griesti, nosiltināts jumts, nomainīts vecais jumta segums, nosiltināts ēkas cokols, nomainīti visi ēkas logi un durvis, rekonstruēta esošā siltumapgādes sistēma, t.sk., uzstādot alokatorus, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma, renovētas lodžijas.