Ventilējamās fasādes

SIA „Ductus” piedāvā izbūvēt ventilējamās fasādes kā privātmājām, tā daudzdzīvokļu ēkām un komerciāliem objektiem.
Ventilējamā fasāde ir apšuvuma sistēma, kas sastāv no aizsargājoša dekoratīva apšuvuma materiāla, apakškonstrukcijas, kura tiek piestiprināta pie nesošās sienas un siltumizolācijas materiāla slāņa, kas tiek ierīkots starp sienu un dekoratīvo apdari. Izmantojot ventilējamo fasādes sistēmu, uz ēkas sienas ir iespējams atainot sarežģītus arhitektūras un konstruktīvos risinājumus. Ēkas, kurās pielietota ventilējamā fasādes sistēma ir ievērojami klusākas, ilgmūžīgākas un ar vienmērīgu telpu temperatūras noturību kā ziemas periodā, tā vasaras karstumā.

Ventilējamās fasādes ļoti būtisks elements ir gaisa šķirkārta starp dekoratīvā apšuvuma plāksnēm un siltinājuma. Šķirkārta gaisa spiediena svārstību rezultātā, nodrošina ūdens tvaiku un atmosfēras mitruma izgarošanu no konstrukcijas virsmām (t.i. nodrošina gaisa cirkulāciju starp ārējo dekoratīvo apdari un siltinājumu). Gaisa šķirkārta arī samazina siltuma zudumus, jo gaisa temperatūra tajā ir aptuveni par 3 - 4 oC augstāka, nekā ārpus ēkas.

Gaisa šķirkārtai jābūt vismaz 20 mm lielai, taču tās izmērs nedrīkst pārsniegt 100 mm. Ja tā būs mazāka par 20 mm, tas var izraisīt siltumizolācijas materiāla samirkšanu, kas savukārt veicinās būtiskas siltumizolācijas raksturojumu izmaiņas, kā arī palielinoties siltumizolācijas kopējai masai, var pat izraisīt visas konstrukcijas sabrukumu. Gaisa šķirkārta nekādā gadījumā nedrīkst būt noslēgta, gaisa plūsmai nedrīkst būt šķēršļi nedz fasādes augšējā, nedz apakšējā daļā.

 • Ventilējamās fasādes shēma

  1.    Siena
  2.    Aizsargplēve
  3.    Karkass
  4.    Gaisa šķirkārta
  5.    Siltinājums
  6.    Pretvēja aizsardzība