Vēdināmā fasāde daudzdzīvokļu mājai Zeiferta 16, Olainē

Objekts:
ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros SIA "Ductus" veica ēkas vispērējās renovācijas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Projekts tika apstiprināts LIAA un tika atgūti 50% no attiecināmajām projekta izmaksām.

Veiktie darbi:
Tika nosiltinātas ēkas ārsienas, izveidojot ventilējamās fasādes siltināšanas tehnoloģiju, nosiltināts jumta pārsegums, nomainīts vecais jumta segums pret jaunu ieklājumu, nosiltināts ēkas cokols, izveidota jauna ēkas apmale no bruģa ieklājuma.